Termeni și condiții

 

Art. I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract il reprezinta inchirierea autorulotei marca FIAT RVSTARS, pentru o perioada determinata.

Art. II. PRETUL CONTRACTULUI

1. Pretul include kit-ul de consumabile initiale: hartie igienica solubila, substante chimice pentru toaleta ecologica, incarcare GPL si AdBlue in valoare de 240 LEI si taxa de spalat si igienizare autorulota la finalul sejurului in valoare de 240 LEI

2. In vederea inchirierii autorulotei se va achita 30% avans la rezervare. Restul de 70% cu maxim 21 de zile inaintea primei zile. Daca se face rezervare cu mai putin de 21 de zile inainte pretul se achita integral cu cardul sau transfer bancar.

3. Anularea rezervarii este posibila cu informarea in scris, in prealabil si in urmatoarele conditii:
_ In caz de neplata in termen a avansului de 30% (5 zile de la confirmarea rezervarii)
_ In caz de neplata in termen a diferentei de 70% (15 zile inainte de prima zi de inchiriere)

4. In cazul anularii cu mai mult de 21 zile inainte de preluare, se percepe o penalitate de 30% din valoarea totala. In cazul anularii cu 14-21 zile inainte de preluare, se percepe o penalitate de 50% din valoarea totala. Pentru anularile intervenite in intervalul 01-14 zile, se percepe o penalitate de 80% din valoarea totala. In cazul anularii in ziua plecarii sau a neprezentarii chiriasului la locul stabilit, penalitatea este de 100% din valoarea totala.

Art. III. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract de inchiriere incepe in momentul achitarii avansului si se incheie in momentul returnarii autorulotei.

Art. IV. OBLIGATIILE LOCATORULUI

1. Locatorul are obligatia de a pune la dispozitia chiriasului autorulota in stare buna de functionare, echipata cu toate dotarile ofertate, avand plinul facut, asigurarea obligatorie si rovigneta. Locatorul va preda autorulota curata interior si exterior.

2. Locatorul va acorda asistenta telefonica Chiriasului pe toata perioada sejurului.

3. Locatorul va pune la dispozitia chiriasului un autovehicul in buna stare de functionare, atat mecanica, cat si din punct de vedere al echipamentelor interioare. Proba functionarii acestor echipamente se va face in cadrul instructajului de predare. Pentru orice defectiune aparuta in decursul utilizarii echipamentelor, Locatorul nu este in masura sa dispuna reparatia pana la returnarea autovehiculul la service/locul de preluare/predare.

Art. V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CHIRIASULUI

1. Soferul/soferii care vor conduce autorulota pe perioada derularii prezentului contract, trebuie sa posede permis de conducere valabil, categoria B si sa aiba o vechime de minim 5 ani. Varsta minima obligatorie este de 25 de ani. Chiriasul declara pe propria raspundere ca soferul/soferii care vor conduce autorulota indeplinesc aceste conditii. In cazul in care chiriasul a furnizat catre Locator informatii false privind identitatea sau adresa sa ori valabilitatea permisului sau de conducere, Locatorul isi declina orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de Locatar tertilor. In aceste conditii chiriasul nu poate beneficia de asigurare.

2. Chiriasul isi asuma intreaga responsabilitate pentru orice accident provocat de conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante psihoactive, prin acest contract acceptand sa plateasca pagubele evaluate de catre societatea noastra de asigurari.

3. In caz de accident, Chiriasul este obligat sa anunte imediat producerea acestuia atat organelor de politie, cat si Locatorului si va permite efectuarea investigatiilor necesare.

4. In cazul unui accident rutier, dauna sau a furtului autorulotei sau din autorulota, chiriasul va fi obligat sa obtina de la organele abilitate urmatoarele documente:
_ Procesul-verbal de tamponare sau furt, dupa caz;
_ Formularul de constatare amiabila;
_ Autorizatia de reparatie;

5. Chiriasul isi asuma intreaga raspundere pentru orice incalcare a regulamentului rutier in vigoare. De asemenea este obligat sa plateasca toate amenzile primite in decursul perioadei pe care a inchiriat autorulota.

6. In caz de accident sau alte avarii produse si neacceptate la decontare de asigurator din motive imputabile Chiriasului, acesta din urma devine responsabil de achitarea daunelor cauzate. Echiparea de interior (mobilier, electrocasnice) si extradotarile (parasolar retractabil, suport biciclete, unitate AC) nu fac obiectul politei CASCO.

7. Chiriasul are obligatie de a plati o garantie de 300/700 EURO (echivalent RON la curs BNR) rambursabila integral la finalul sejurului, daca nu exista motive de retinere, respectiv:
_ in caz de accident sau alte avarii produse si neacceptate la decontare de asigurator din motive imputabile Chiriasului (neindeplinirea formalitatilor necesare, incalcarea legislatiei rutiere, incalcarea conditiilor din polita asiguratorului, vandalism, etc.), acesta din urma devine responsabil de achitarea daunelor cauzate;
_ in caz de accident sau alte avarii produse din culpa Chiriasului si acceptate la decontare de asigurator, acesta devine responsabil de achitarea daunelor cauzate in limita unei coplati/fransize de 300/700 EUR/eveniment.
_ toate costurile aditionale se pot deduce din garantie fara a se limita la aceasta, urmand a fi dovedite de Locator prin documente.

8. In cazul unor daune produse, garantia se va returna dupa validarea dosarului si acceptarea decontarii de catre asigurator.

9. In caz de accident sau alte avarii produse fara culpa Chiriasului si acceptate la decontare de asigurator, acesta nu este responsabil de achitarea daunelor cauzate.

10. Chiriasul va prelua autorulota curatata si igienizata interior si exterior.

11. Chiriasul va prelua autorulota cu rezervorul de combustibil plin, urmand a fi restituita in aceleasi conditii. De asemenea Chiriasul are obligatia sa goleasca caseta WC inainte de predare, in caz contrar se va achita o taxa in valoare de 25 EUR.

12. Chiriasul are dreptul sa utilizeze autorulota, cu instiintarea in prealabil a Locatorului, in toate tarile UE si inclusiv in tarile acoperite de asigurarea RCA si CASCO, fara limita de kilometri.

13. Chiriasului ii sunt interzise:
_ Participarea la curse de masini sau in teste pentru verificarea performantelor autorulotei;
_ Transportul materialelor sau substantelor interzise, precum si transportul oricaror marfuri fara actele necesare;
_ Tractarea altor autoturisme sau remorci fara acordul scris al locatorului;
_ Lasarea autorulotei cu geamurile deschise si/sau cu cheile in contact nesupravegheate;
_ Efectuarea vreunei reparatii asupra autorulotei – aceasta nu poate fi reparata decat intr-un service autorizat si desemnat de locator;
_ Sa vanda, sa inchirieze sau sa garanteze cu autorulota care face obiectul acestui contract.

14. Incalcarea oricarei dintre conditiile de folosire va atrage automat responsabilitatea financiara a Chiriasului fata de Locator, retinerea garantiei plus plata tuturor daunelor cauzate.

15. Chiriasul la expirarea acestui contract, este obligat sa restituie locatorului bunul inchiriat, impreuna cu toate accesoriile acestuia, in aceeasi stare in care l-a primit.

Art. VI. LIVRAREA SI PRELUAREA BUNULUI

1. Autorulota va fi livrata respectiv preluata de la locul indicat de Chirias. Persoanele de contact sunt: Leca Leonard (0748031304) si Leca Sorin (0744343638).

2. Se va intocmi un proces-verbal de predare-primire unde va fi evidentiata starea tehnica si estetica a autovehiculului, a mobilierului cat si a echipamentelor din dotare. Procesul-verbal face parte integranta din prezentul contract.

3. Autorulota va fi inchiriata in bune conditii, curata, fara defectiuni, cu rezervorul de combustibil plin si trebuie predata in aceleasi conditii (mai putin rezervorul de apa curata si curatenia). De asemenea, Chiriasul are obligatia sa goleasca caseta WC inainte de predare, in caz contrar se va achita o taxa in valoare de 25 EUR.

4. Orice intarziere la returnarea autorulotei inchiriate se anunta cu cel putin 24 ore inainte. Primele 3 ore de intarziere sunt gratuite, dupa care se va taxa o jumatate de zi de inchiriere la pretul standard pana in limita a 6 ore de intarziere. Pentru intarzieri mai mari de 6 ore se taxeaza o zi intreaga de inchiriere. In caz de intarziere neanuntata si nepermisa mai mare de 24 ore, se aplica o penalitate de 500 EURO, urmata de preluarea autorulotei prin mijloace proprii si cu acordul organelor de Politie.

5. Prelungirea perioadei de inchiriere este posibila numai cu acordul locatorului si in limita disponibilitatii autorulotei.

Art. VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

In cazul nerespectarii conditiilor de la art.III, art.V pct.1, art.VI pct.1, art.VI pct.7, art.VI pct. 13, partile au convenit ca acesta sa se desfiinteze de plin drept, fara somatie si fara interventia instantei de judecata. Prezenta clauza are valoare de pact comisoriu de ultimul grad.

Art. VIII. DISPOZITII FINALE

1. In caz de accident, trebuie obtinuta constatare de la organele de politie locale sau constatare amiabila, in caz contrar asigurarea devine nula, iar chiriasul este direct raspunzator pentru contravaloarea reparatiilor. Locatorul trebuie anuntat telefonic sau/si in scris pe e-mail despre incident, pagube generate si fotografii ale partilor afectate imediat dupa incident.

2. In caz de defectiune, Chiriasul trebuie sa contacteze Locatorul si cel mai apropiat service Fiat, iar reparatia se va efectua sub acoperirea garantiei europene. In orice situatie, chiriasul este raspunzator pentru returnarea autorulotei la locul de predare. Locatorul nu acopera costuri legate de transport sau reparatii, altele decat cele convenite de comun acord.

3. Orice defectiune sau inconvenient aparut dupa preluarea autorulotei in stare de functionare optima nu poate fi imputat Locatorului.

4. Pentru defectiuni sau distrugeri provocate din vina Chiriasului si necauzate ca urmare a unor accidente acoperite de polita CASCO sau garantia producatorului, acesta este raspunzator pana la acoperirea acestora, nelimitandu-se la garantia inmanata. Asigurarea nu acopera daunele provocate ca urmare a nerespectarii indicatoarelor rutiere de inaltime (trecerea pe sub poduri), trecerea pe sub arbori la mica inaltime, de drum ingustat (sub 2.3 m) sau in afara drumurilor publice.

5. Atentie, manevrarea cu spatele si/sau in locuri inguste se va face doar cu ghidaj din exterior, de catre o a doua persoana, din cauza riscului crescut de accidentare.

6. In cazuri intemeiate, Locatorul isi rezerva dreptul de a inlocui autorulota rezervata cu un model din clasa similara in limita disponibilitatii. Cazuri intemeiate ar putea constitui defectiuni tehnice, accident, intarzieri neraportate de clienti anteriori.

7. Orice amenda aferenta perioadei de inchiriere se va refactura catre Chirias pe baza copiei procesului verbal de constatare.

8. Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie notificat si dovedit de partea care il invoca celeilalte parti, iar partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. In cazul stabilirii unei noi ordonante militare privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, care va afecta rezervarea Chiriasului, banii vor fi restituiti integral de catre Locator.

9. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv validitatea, executarea ori desfiintarea lui se va solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care partile nu se inteleg, litigiul se va solutiona de instanta competenta din raza teritoriala a sediului Locatorului, respectiv din Judetul Arges.

10. Prezentul contract constituie titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre chirias, locatorului.

Colectam si prelucram urmatoarele date personale ale clientilor: numele si prenumele, domiciliul, adresa de e-mail, CNP-ul, numarul de telefon, informatiile bancare (in cazul efectuarii unui retur/ramburs de plata), datele firmei. Conform Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protectia datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („GDPR”), in orice moment ne puteti solicita sa va stergem aceste date din baza noastra de date, situatie in care va rugam sa va adresati pe e-mail.